Eskil Ekonomi & Juridik

Vår personal

Vi är:

Britt-Marie

... har 25 års erfarenhet som jurist.

... har arbetat som domare.

... har arbetat som åklagare.

... är specialist på tvister.

... godkänns som ombud vid rättshjälp och rättsskydd.

... tar uppdrag som bodelningsförättare.

... tar uppdrag som boutredningsman.

... tar uppdrag som skiftesman.

... tar uppdrag som målsägandebiträde.

Tomas

... är civilekonom.

... har lång erfarenhet från bank.

... har arbetat på revisionsbyrå.

... har erfarenhet från ekonomiavdelning.

... har suttit i styrelsen för ett större företag.

... tar uppdrag som lekmannarevisor.

... kan hjälpa dig med bokföring och bokslut.